Знак якості Перепелині яйця

Рекомендую подивитися

 

http://www.youtube.com/v/2eljNk5S1ek

 

 

 

 

 

Плюси та мінуси перепелиного бізнесу

Перепелиний бізнес

Плюси

Мінуси

 • Мінімум вкладень
 • Можна організувати на балконі(потребує малих капіталовкладень)
 •  Потрібно кожного дня доглядати за птахами
 • Яйця – продукт , який швидко псується

Ризики

 • Птахи можуть захворіти та померти
 • Продукцію важко реалізувати

 

ОЦІНКА РИЗИКІВ

7. ОЦІНКА РИЗИКІВ

 

Для даного підприємства характерними є наступні види ризиків:

      1. Ризик пов’язаний із поширенням хвороб птиці. Заходами, що захистять від ризику є дотримання санітарних норм у використовуваному приміщенні;

      2. Ризик, пов’язаний з появою конкурентів, адже можна бачити, що підприємство є прибутковим, і не потребує значних капіталовкладень. Саме тому фірмі слід збільшувати обсяги виробництва, захоплювати вільні сегменти ринку, розширювати асортимент та рекламувати свою продукцію.

     3. Ризик, пов’язаний з відсутністю збуту виробленої продукції. Заходами, по усуненню даного ризику є заздалегідь укладені угоди з покупцями продукції. 

ФІНАНСОВЕ ПЛАНУВАННЯ

6. ФІНАНСОВЕ ПЛАНУВАННЯ

 

 

Для того, щоб визначити вартість даного бізнес-плану проекту, тобто тієї суми, яку необхідно вкласти, щоб підприємство почало безперебійно функціонувати використаємо балансовий метод обрахунку (див. табл. 9).

 

Таблиця 9

Загальна потреба в інвестиціях для відкриття ПП “Перепелиця” та джерела їхнього функціонування

 

Актив

Пасив

Загальна потреба

Сума, грн.

Джерела фінансування

Сума, грн.

1. Основні засоби– меблі– пристрої для опалення приміщення– прилади для вимірюва-

ння вологості та температури

– телефон

5485

2800

2500

85

100

1. Власні кошти (наявні заощадження)

21770

2. Оборотні засоби:– тварини на вирощува-ванні та відгодівлі– сировина та матеріали

– інші

16285

10000

1585

4700

2. Залучені кошти

3. Інші джерела

Всього

21770

Всього

21770

Проаналізувавши дані таблиці 9, можемо бачити, що для того, щоб підприємство почало безперебійно функціонувати необхідно вложити в його діяльність 21770 грн. Усі інвестовані кошти – власні.

Обрахувавши всі можливі доходи і витрати необхідно здійснити також і обчислення чистого грошового потоку підприємства. Чистий грошовий потік – це різниця між надходженнями грошових коштів на розрахунковий рахунок підприємства та грошовими витратами. Як і в попередніх таблицях розрахунки слід розбити поквартально (див. табл. 10).

Таблиця 10

Розрахунок чистих грошових потоків приватного підприємства “Перепелиця”, грн.

Показники

Перший рік

Другий рік

Підготовчий період

1 кв

2 кв

3 кв

4 кв

5 кв

6 кв

7 кв

8 кв

1

Грошові надходження

32703

32703

32703

32703

33346,2

33346,2

33346,2

33346,2

1.1

Виручка від реалізації

32703

32703

32703

32703

33346,2

33346,2

33346,2

33346,2

1.2

Позареалізаційний  до-ход

2

Грошові витрати

21770

18353,5

18353,5

18353,5

18353,5

18353,5

18353,5

18353,5

18353,5

2.1

Капітальні витрати

5485

2.2

Витрати на сировину та матеріали

11585

5955

5955

5955

5955

5955

5955

5955

5955

2.3

Зарплата персоналу

8100

8100

8100

8100

8100

8100

8100

8100

2.4

Оренда приміщень

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

2.5

Амортизація основних фондів підприємства

548,5

548,5

548,5

548,5

548,5

548,5

548,5

548,5

2.6

Податкові платежі

900

900

900

900

900

900

900

900

2.7

Інші поточні платежі

4700

1350

1350

1350

1350

1350

1350

1350

1350

3

Чистий грошовий потік

-21770

14349,5

14349,5

14349,5

14349,5

14992,7

14992,7

14992,7

14992,7

 

Визначимо термін окупності капітальних вкладень за наступною формулою:

Т.ок = Витрати на створення / Річний прибуток в гривнях = 21770 / 57398

= 0,38 (року) = 4,6 (місяці)

Отже, капітальні вкладення за прогнозами окупляться протягом 4,6 місяців.

Теперішня вартість майбутніх грошових потоків:

NPV = -СFо+ХСF1 / (1+d)t

Для того, щоб обрахувати теперішню вартість майбутніх грошових потоків, припустимо, що d (квартальна ставка) становитиме 10%.

NPV = -21770+14349,5/( 1 +0,1 )1+14349,5/( 1 +0,1 )2 +14349,5/( 1 +0,1 )3 +14349,5/( 1 +0,1 )4 + 14992,7/( 1 +0,1 )5 +14992,7/( 1 +0,1 )6+14992,7/( 1 +0,1 )7 + 14992,7/(1+0,1)8 =-21770+ 13045+11859,1+10789,1+9828,4+9312,2+8470,5+7688,6+

7005,9 = 56228,8 грн.

Проаналізувавши отримані результати, можна сказати, що вкладати кошти в цей проект доцільно і вигідно.

 

ПЛАНУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ

5. ПЛАНУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ

Першим ділом, для того, щоб розводити перепілок необхідно орендувати приміщення, яке б складалося з приміщення для розведення перепілок (з температурою 16-22°С та відносною вологістю 60-70%) і робочого кабінету, призначеного для директора (бухгалтера) підприємства.

При кількості перепелів від 500 до 1000 штук для їхнього розведення потрібне приміщення площею 12-15 м2. На цій площі можна розмістити декілька ярусів кліток. Саморобні три-чотириярусні клітки (стандартні курячі не годяться, бо перепілка між пруттям може пролізти) мають просту і зручну конструкцію. Вони розраховані на велику кількість птиць і доступність до них. А завдяки тому, що дно, як і годиться на птахофабриці, під нахилом, яйця самі викочуються з них до зручного жолоба – можна просто збирати жменями.

Крім того потрібні ще додаткові площі для розміщення інкубатора, приміщення для розведення молодняку, підсобне приміщення для збереження і готування кормів.

Дане приміщення повинне бути досить вологим, опалюваним, з проведеною електроенергією і телефонним зв’язком. В даному випадку найоптимальнішим є варіант орендування приміщення в місцевого сільськогосподарського кооперативу. Плата за оренду – 10 грн. за м2. Загальна оренда в місяць – 500 грн.

Технологія вирощування перепілок. При вирощуванні перепілок з метою одержання харчових яєць звичайно використовують клітки висотою до20 см із площею дна 40*25 см, куди поміщають п’ять-шість самок і одного самця. При більшій кількості птахів площа дна відповідно збільшується.

Як і усі птахи, перепілки охоче купаються в сухому піску, що необхідно враховувати при їхньому утриманні і періодично ставити для цієї мети в клітку ванночку із шаром піску товщиною 5-7 см.

Годують перепелів усіма видами зернових кормів із дрібним чи дробленим зерном, яєчним кормом і зеленню. Добре їдять вони комбікорм з підвищеним вмістом протеїну, що позитивно позначається на їхній продуктивності. Корм додають у годівниці регулярно, у міру поїдання.

Годують перепелів 2-3 рази в день. Годівниці і поїлки у формі звичайних жолобів, що прикріплюють зовні кліток. Для сухої кормової суміші доцільно використовувати автоматичні годівниці. У бункер, що кріплять вище кліток, суху суміш засипають на день, чи навіть на кілька днів. В міру поїдання корм із бункера по трубках сиплеться в годівниці.

Для поїння можна використовувати також автоматичні поїлки, схема їхньої дії достатньо проста – за принципом сполучених посудин. Воду в них можна заливати на кілька днів, але не рідше одного разу в тиждень перед новим заповненням водою поїлки варто ретельно промивати.

В таблиці 4 розглянемо витрати на обладнання підприємства “Перепелиця”.

Таблиця 4

Обладнання, яке необхідне для функціонування підприємства “Перепелиця”

Перелік основних засобів

Одиниці виміру

Кількість

Ціна за одиницю, грн.

Вартість всього, грн.

1

Багатоярусні клітки

шт.

10

180

1800

2

Пристрої для опалення приміщення

шт.

2500

2500

3

Прилади для вимірюва-ння вологості та температури

шт.

85

85

4

Меблі

шт.

1000

5

Телефон

шт.

1

100

100

Всього

5485

 

Для того щоб розпочати свою діяльність підприємство також необхідно закупити 1000 дорослих особин птахів (855 самок та 145 самців). Вартість одного птаха у віці 45 днів (коли перепілка починає нестися) становить 10 грн. Отже, витрати підприємства становитимуть 10000 грн.

В кінці першого року функціонування, керівництво підприємства планує закупити інкубатор “Квочка” для власного розведення перепілок (для того, щоб не закупляти дорослі особин). Вартість інкубатора – 1000 грн.

Орендування приміщення – це лише перша половина справи, наступним кроком є закупівля корму для птахів. Перепілка за день з’їдає 25-30 грамів комбікорму. На підприємстві в середньому 1000 птахів, які на день з’їдатимуть: 30*1000 = 30000 грам комбікорму. Відповідно на місяць – 30000*30=900000 грам, або ж900 кг(таблиця 5).

Таблиця 5

Розрахунок витрат на сировину та матеріали ПП “Перепілка”

Найменування сировини і матеріалів

Одиниці виміру

Ціна одиниці ресурсу, грн.

Місячний обсяг

Сума витрат, грн.

1

Комбікорм для птахів

кг

1

900

900

2

Вода

л

0,05

1000

50

3

Електроенергія

КВт/год

0,36

1000

360

4

Лотки з паперу (на двадцять яєць)

шт.

0,25

1100

275

Всього

1585

Варто також зазначити, що комбікорм необхідно закуповувати кожного місяця, для того, щоб виробництво було безперервним.

Будь-який вид птахів вимагає щоденного догляду за собою. Даний догляд включає наступні операції:

– годівля (в т.ч. приготування корму);

– збирання посліду;

– огляд птахів;

– збір яєць;

– стеження і підтримка за оптимальною температурою та вологістю;

– розсаджування птахів по клітках у міру росту молодняку;

– забій та оброблення птахів, вирощуваних на м’ясо.

Виконання усіх вищенаведених операцій займає приблизно 5-6 годин на день. Для цього на підприємство буде прийнятий один працівник. Також, для повноцінної роботи підприємства необхідно прийняти людину, яка б займалася доставкою продукції до потенційних споживачів. Вимоги до даного працівника: комунікабельність та наявність власної машини (витрати на бензин керівництво фірми компенсуватиме).

Розрахуємо витрати на оплату праці, що будуть здійснюватися на підприємстві.

Таблиця 6

Кількість працюючих та витрати на їхню заробітну плату в ПП “Перепелиця”

Категорії працівників

Потреба ставок

Середня заробітна плата, грн.

Витрати на оплату праці, грн.

1

Робітник,  що  догляда-тиме за перепілками

1

1200

1200

2

Робітник, що  займати-меться доставкою

1

1500

1500

Всього

2

2700

2700

 

Щодо нарахувань, на заробітну плату, то в даному випадку, коли фірма є платником єдиного податку, відрахування на заробітну плату не сплачуються, щодо нашого підприємства, яке використовує найману працю (робітники), сума єдиного податку просто збільшується на 100% (по 50% на кожного працівника).

В таблиці 7 розглянемо зведений кошторис витрат підприємства “Перепілка”. На основі даних розрахованих в таблиці 7, здійснимо також розрахунок прибутку даного підприємства та рівень його рентабельності         (таблиця 8).

Таблиця 7

Розрахунок виробничої собівартості продукції приватного підприємства “Перепелиця”, грн.

Показники

Періоди виробництва (реалізації) продукції

Підготовчий період

1 кв

2 кв

3 кв

4 кв

5 кв

6 кв

7 кв

8 кв

Витрати на сировину та матеріали

1585

4755

4755

4755

4755

4755

4755

4755

4755

Витрати на оплату праці

8100

8100

8100

8100

8100

8100

8100

8100

Оренда необхідного примі- щення

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

Початковий  ремонт   примі-щення

2500

Витрати на бензин

12001200

1200

1200

1200

1200

1200

1200

1200

Амортизація  основних фон-дів підприємства

548,5

548,5

548,5

548,5

548,5

548,5

548,5

548,5

Послуги зв’язку

450

450

450

450

450

450

450

450

450

Оплата  різного  роду  дозві-льних документів

750

Рекламні заходи

800

300

300

300

300

300

300

300

300

Інші витрати

200

600

600

600

600

600

600

600

600

Виробнича собівартість продукції, всього

6285

17453,5

17453,5

17453,5

17453,5

17453,5

17453,5

17453,5

17453,5

 

Виходячи з таблиці 7, можемо бачити, що виробнича собівартість продукції птахівництва становить 17453,5 грн. на квартал. Квартальний чистий прибуток       ПП “Перепелиця” протягом першого року функціонування становить 14349,5 грн., протягом другого року функціонування – 14992,7 грн. Середня рентабельність продажів продукції птахівництва становить – 44,5%.

Таблиця 8

Розрахунок прибутку та рівня рентабельності продажів приватного підприємства “Перепелиця”, грн.

Показники

Підготовчий період

Сума витрат на перший рік

Сума витрат на другий рік

1 кв

2 кв

3 кв

4 кв

5 кв

6 кв

7 кв

8 кв

1

Виручка від реалізації

0

32703

32703

32703

32703

33346,2

33346,2

33346,2

33346,2

2

Виробнича  собіварті-сть

6285

17453,5

17453,5

17453,5

17453,5

17453,5

17453,5

17453,5

17453,5

3

Прибуток до розподілу

0

15249,5

15249,5

15249,5

15249,5

15892,7

15892,7

15892,7

15892,7

4

Єдиний податок

0

900

900

900

900

900

900

900

900

5

Чистий прибуток

-8375

14349,5

14349,5

14349,5

14349,5

14992,7

14992,7

14992,7

14992,7

6

Рівень рентабельності, %

43,9

43,9

43,9

43,9

45,0

45,0

45,0

45,0


 

p align=”center”

УПРАВЛІННЯ І ВЛАСНІСТЬ

4. УПРАВЛІННЯ І ВЛАСНІСТЬ

 

Підприємство “Перепелиця” буде створено у формі приватного підприємства. Превагами вибору даної юридичної форми є спрощена система оподаткування, незначні витрати на управління тощо. Позитивним є те, що підприємство сплачуватиме єдиний податок. Виходячи з певних визначених меж ставка податку становить – 150 грн. Крім того, так як наше підприємство здійснює свою діяльність з використанням найманої праці (робітники – 2 чол.), ставка єдиного податку збільшується на 100% і становить – 300 грн.

Управління діяльністю, а також обов’язки бухгалтера та фінансиста здійснюватимуться власником самостійно. Власник підприємства займатиметься кадрами (прийомом на роботу і звільненням), складатиме договори про оптову реалізацію продукції клієнтам-замовникам, вестиме всю фінансову діяльність підприємства (нарахування і сплата податків, розподіл прибутку, розрахунок і видача заробітної плати персоналу підприємства та ін.).

Власник планує (на перший-другий роки функціонування) наймати двох працівників. В процесі подальшої діяльності підприємства передбачається надання премій за успішне виконання своїх обов’язків працівниками.

Графік освоєння виробничих потужностей підприємства “Перепелиця” зобразимо за допомогою таблиці 3.

Таблиця 3

Графік освоєння виробничих потужностей і реалізації продукції ПП “Перепелиця”

Перелік заходів

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

Маркетингові дослі-дження галузі та кон-курентного середови-

ща

+

2

Складання бізнес-пла-ну

+

3

Пошук приміщення, початковий ремонт, укладення договору оренди

+

4

Придбання обладна-ння

+

5

Підбір кадрів

+

6

Вирощування та збут продукції

+

+

+

+

+

+

+

+

+

 

Виходячи з даної таблиці 3, можна зробити висновок, що реалізовувати продукцію птахівництва (перепелині яйця) фірма почне вже з четвертого місяця.

Для відкриття даного підприємства необхідно також зібрати пакет документів. Він складається з дозволу обласної санепідемстанції на відповідність приміщення для утримання птиці і низки інших документів (дозволи з пожежної інспекції та ін.).

 

Аналіз ринку

 

3. АНАЛІЗ РИНКУ

 

Покупець. Продукцію птахівництва (яйця та тушки) можна збувати на підставі довготривалих угод у ресторани, кафе, комерційні крамниці Львівської області та навколишніх територій. Постійним клієнтам надаватимуться знижки, а доставка в межах міста для них буде безкоштовна.

Конкурент. Найбільш небезпечними є конкуренти, які займаються завозом на територію України польської продукції. Її вартість більш низька, у результаті чого роздріб віддає їй перевагу.

За даних умов політика ціноутворення ПП Перепелиця буде базуватися на встановленні помірних цін на пропоновані товари. Буде діяти система знижок для:

– покупців, які укладатимуть з фірмою довгострокові договори на купівлю продукції підприємства;

– покупців, що купуватимуть великі партії продукції птахівництва.

Рекламні акції. Для інформування та привертання уваги потенційних клієнтів про можливість купівлі виготовленої продукції, підприємство мас намір розмістити ряд оголошень в місцеві газети. Загалом, рекламна компанія ПП “Перепелиця” повинна пропагувати користь перепелиних яєць.

Сегмент та перспективи ринку. Підприємство функціонуватиме на ринку сільськогосподарської продукції (продукції птахівництва), який ще не є достатньо розвинутий, але вважається надзвичайно перспективним. За рахунок поступового зростання доходів, наші співвітчизники також починають споживати продукцію перепілок, яка є надзвичайно корисною та лікувальною.

Для того, щоб відкрити приватне підприємство “Перепелиця”, нам немає необхідності залучати інвестиції – вистачить власних коштів. Щодо поточних витрат, то можна виділити наступні:

– щомісячна орендна плата за приміщення та робочий кабінет;

– витрати на заробітну плату;

– витрати на корми для птахів;

– податки (єдиний податок);

– витрати на бензин (для розвезення продукції до покупців);

– оплата послуг зв’язку;

– інші витрати.

Підприємство працюватиме за таким графіком роботи:

З 9.00 до 18.00, з обідньою перервою з 13.00 до 14.00.

Вихідний день – по необхідності.

Даний графік стосується роботи як адміністративних працівників (прийом замовлень на виготовлену продукції), так і робітників, які доглядатимуть за перепілками. Адже вирощування перепілок не потребує цілодобового догляду.

Розрахунок виручки від реалізації. Виручка розраховується виходячи з того факту, що на підприємстві постійно знаходиться 855 самок (і 145 самців для продовження в подальшому роду). Кожна самка протягом місяця в середньому продукує 25 яєць (див. табл. 1).

Таблиця 1

Розрахунок виручки від реалізації продукції ПП “Перепелиця” протягом першого року функціонування

Назва продукту

Кількість перепілок, гол.

Середня місячна продуктивність перепілок, шт.

Відпускна ціна, грн.

Сума виручки, грн.

1

Яйця перепелині

855*

25

0,6

12825

Загалом

12825

З врахуванням ризику фінансових втрат (15%) – 12825 Х 0,85 = 10901 грн.

* самки перепілок, які несуться.

Встановлення вищенаведених цін ґрунтувалося на проведеному дослідженні цін на продукцію птахівництва в Львівській області і загалом по Україні. Дане дослідження показало, що вартість одного лоточка (20 перепелиних яєць) становить в середньому 12 грн.

Починаючи з другого року функціонування, підприємство окрім яєць реалізовуватиме також і тушки перепелів (див. табл. 2).

Таблиця 2

Розрахунок виручки від реалізації продукції ПП “Перепелиця” протягом другого року функціонування

Назва продукту

Кількість перепілок, гол.

Середня місячна продуктивність перепілок, шт.

Відпускна ціна, грн.

Сума виручки, грн.

1

Яйця перепелині

855

24

0,6

12312

2

Тушки перепелині

85

9

765

Загалом

13077

З врахуванням ризику фінансових втрат (15%) – 13077 Х 0,85 = 11115,4 грн.

* частина яєць ітиме для закладки в інкубатор

Отже, в подальших розрахунках ми використовуватимемо показники, скореговані на ризик фінансових втрат.

ХАРАКТЕРИСТИКА ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Print This Post Print This Post

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Сутність бізнес-плану. Даний бізнес-план обґрунтовує можливості створення фірми, яка б займалася розведенням перепілок. На думку більшості спеціалістів – це один із найбільш перспективних видів бізнесу для дрібних підприємців. До того ж, яких-небудь особливих зусиль для розведення та вирощування цього виду птахів не потрібно. Для того, щоб розпочати даний вид бізнесу не потрібно особливих знань, освіти, спеціального устаткування та приміщення.

Сьогодні людство поставлене перед проблемою самовиживання на тлі несприятливих екологічних і соціальних умов. Яйця перепелині – унікальний біологічний продукт, який використовується в лікувально-профілактичному і дієтичному харчуванні. Розведення перепелів та використання їх м’яса і яєць широко практикується в багатьох зарубіжних країнах: Японії, Німеччині, Великобританії, США, Франції та інших. Перепілки стійкі до інфекційних захворювань, в їхньому організмі не розвиваються сальмонели, що пов’язане з їх біологічними властивостями. Від курячих яєць у дітей інколи буває алергія, від перепелиних – ніколи. Літні люди при вживанні перепелиних яєць почуваються значно краще, бадьоріше. У Японії, приміром, яйця перепілок обов’язковий елемент у харчуванні школярів: вони краще вчаться, легше переносять стреси. Після трагедії у Хіросімі й Нагасакі інтерес до цих пернатих зріс. Щорічно там виводять до 6 млн. перепілок. У японських школах дітям перед уроками безкоштовно видають по два перепелині яйця. Там для зручності перепелині яйця є постійно у продажу в газетних кіосках.

Розведення перепілок для використання їх яєць і м’яса як продуктів харчування практикується в ряді країн, де перепілки перетворені шляхом селекції у високопродуктивний вид домашньої птиці.

Дане підприємство планується відкрити у Львівській області. Вибір саме цього місця розташування, спричинений тим, що в сільській місцевості наявні не використовувані виробничі приміщення, орендна плата за використання яких є незначною. Крім того тут можна налагодити вигідні канали реалізації.

Основним напрямком діяльності є розведення та вирощування перепілок.

Характеристика галузі. Досліджувана ніша в економіці України заповнена на 65% і, при професійному підході до справи галузь розведення перепелів може бути високорентабельною. Прибутковість і ступінь розвитку галузі в різних регіонах України є різними.

Отже, маркетингове середовище даної галузі можна охарактеризувати як привабливе. Бар’єри в галузь відсутні. Для проведення даного виду діяльності потрібно отримати: дозвіл санепідстанції на придатність приміщення для утримування птиці.

Продукти приватного підприємства Перепелиця:

– високо дієтичне перепелине м’ясо;

– перепелині яйця.

Продукти перепелівництва відзначаються ніжною консистенцією, соковитістю, ароматом дичини і відмінними смаковими якостями. Яйця перепілок належать до продуктів дієтичного харчування.

Поживна цінність продукції. Перепелині яйця не містять холестерину. В одному грамі перепелиних яєць, порівнюючи з курячими, міститься більше вітамінів А – у 2,5 рази, В1 – у 2,6 рази, В2 – у 2,2 рази, а мікроелементів: заліза – у 4 рази, міді і кобальту – у 2,2 рази, фосфору і калію – у 4,5 рази. До того ж, у перепелиному яйці тверда підшкаралупна оболонка і воно кілька місяців може зберігатися навіть при кімнатній температурі. До того ж у яйцях перепілки не виживає сальмонела.

Сирі перепелині яйця корисно вживати при хронічних інфекціях, бронхіальній астмі, туберкульозі, розладах нервової системи, недокрів’ї, цукровому діабеті. Вони виводять з організму радіонукліди, зміцнюють імунну систему. Білком яйця змащують порізи і опіки на тілі. Медики радять споживати яйця перепілок як хворим, так і здоровим.

Резюме

Print This Post Print This Post

1. РЕЗЮМЕ

Тепер у крамницях часто можна побачити перепелині яйця, яким приписують цілющі властивості. Колись ними могли смакувати лише “вершки суспільства” – партійна й радянська номенклатура. Нині за ціною перепелині яйця доступні майже усім.

perepelka.delo.ws

perepelka.delo.ws

Такі продукти, як перепелині яйця та м’ясо, не повинні бути делікатесом для українця, ціна на дану продукцію має стати доступною для пересічного громадянина. Перепелине птахівництво має всі умови для того, аби стати рентабельною галуззю сільського господарства.

Отже, можливості просування фірми, яка б займалася перепелиним бізнесом є надзвичайно великими.

Даний бізнес-план обґрунтовує можливості створення приватного підприємства “Перепілка” у Львівській області.

Продукти приватного підприємства “Перепілка”:

– високо дієтичне перепелине м’ясо;

– перепелині яйця.

Продукти перепелівництва відзначаються ніжною консистенцією, соковитістю, ароматом дичини і відмінними смаковими якостями. Яйця перепілок належать до продуктів дієтичного харчування.

Приватне підприємство “Перепілка” планує кожного місяця продавати       21375 яєць (в подальшому і тушки), внаслідок чого отримана виручка становитиме 10901 грн. (з урахуванням ризику фінансових втрат – 15%).

Загальна вартість бізнес-проекту становитиме 21770 грн. В дану вартість включається вартість основних та оборотних засобів, отримання дозвільної документації, отримання ліцензії та вартість реклами. В проект вкладатимуться тільки власні кошти. Рівень рентабельності високий і становить в середньому – 44,5%. Інвестовані в проект кошти окупляться за 4,6 місяці.


 

Бізнес-план перепелиної ферми

Зміст

 1. Резюме.

 2. Характеристика підприемницької діяльності.

 3. Аналіз ринку.

 4. Управління і власність.

 5. Планування діяльності.

 6. Фінансове планування.

 7. Оцінка можливих ризиків.

Print This Post Print This Post